Aria de acoperire a serviciilor juridice prestate de Moţec Ştefan – Cabinet de avocat pentru clienţii săi, respectiv a consultaţiilor juridice şi a reprezentării în faţa instanţelor de judecată, a executorilor judecătoreşti, a altor instituţii publice locale sau centrale, precum şi a partenerilor comerciali, este una naţională. În acest sens, puteţi vedea o hartă interactivă a României unde sunt evidenţiate localităţile în care am prestat în mod efectiv şi direct servicii juridice pentru clienţii noştri.

+40 356 179 038

office@avocatmotec.ro

ARHIVA ELECTRONICĂ → www.aegrm-timis.ro

Mergi la prima pagină.

MOȚEC ȘTEFAN

CABINET DE AVOCAT

societate profesională de avocatură

"Ca semn al aprecierii serviciilor, cu acordul d-voastră, vă informăm că vom recomanda şi în viitor serviciile juridice prestate de către cabinetul d-voastră de avocatură partenerilor noştri din Slovacia care vor decide să desfăşoare activităţi comerciale în România."

Traduceri autorizate și profesionale (cehă/română)

Copyright © 2007 - Moțec Ștefan - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii.

ACASĂ PREZENTAREA CABINETULUI SERVICII OFERITE REFERINȚE CLIENȚI CONTACT

În atenția noastră

Redobândirea cetățeniei române prin instanță

Articolul 11 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române: (1) Persoanele care au fost cetățeni români, dar au pierdut cetățenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetățenia română, cu posibilitatea păstrării cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) și e).

Citește mai mult »

Eliberarea permisului de conducere românesc la distanță

Eliberarea permisului de conducere românesc cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului, de la distanță (din străinătate).

Citește mai mult »

Perfectarea buletinului de identitate pentru cetățenii români aflați temporar în străinătate

Eliberarea unui nou act de identitate (buletin de identitate) în caz de expirare, schimbare domiciliu, modificare date, nume etc., se poate realiza fără prezența titularului actului de identitate, în fața autorității publice competente din România.

Citește mai mult »

Efecte practice ale principiilor constituționale în ceea ce privește sancțiunile contravenționale aplicate pe durata stării de urgență

Un lucru bun pe care l-am observat în această perioadă este faptul că spațiul public este mai interesat de consecințele juridice și implicațiile deciziilor luate la nivelul țării de către diverși actori ai funcției publice.

Citește mai mult »

MOȚEC ȘTEFAN – Cabinet de avocat primește în anul 2018 distincția de avocat expert în România, specializarea litigii.

În cadrul clasamentelor realizate anual de către rețeaua internațională de experți Global Law Experts, Moțec Ștefan – Cabinet de avocat primește în anul 2018 distincția de avocat expert în România, specializarea litigii.

Citește mai mult »

ÎCCJ. Litigiu evaluabil în bani. Ce se întâmplă dacă Înalta Curte nu soluționează recursurile în toate litigiile vizând cereri evaluabile în bani.

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I civilă, prin Decizia nr. 1912 din 24 noiembrie 2017 a hotărât că din considerentele Deciziei nr. 369 din 30 mai 2017, prin care Curtea Constituțională a constatat că sintagma…

Citește mai mult »

Victima în procesul penal

Că tot s-a discutat intens în ultima perioadă despre persoane vătămate (victime), urmare a săvârșirii unor fapte de natură penală, unele foarte grave, mi-am readus aminte despre o întâlnire (parcă de prin anul 2012) la o masă rotundă…

Citește mai mult »

Despre Codul Deontologic al Avocatului Român

Începând cu 1 ianuarie 2018 a intrat în vigoare Codul Deontologic al Avocatului Român, adoptat prin Hotărârea UNBR nr. 268/17 iunie 2017, aplicabil cu evidență avocaților români, după cum rezultă din denumirea consacrată de hotărâre…

Citește mai mult »

SPEȚĂ - Prejudicii cauzate consumatorilor

În cuprinsul prevederilor art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor sunt reglementate scopul și obiectivele legii - statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetățenii…

Citește mai mult »

Reabilitarea disciplinară a salariatului, opera legii sau a angajatorului?

Deși este puțin cunoscută mai ales printre salariați, dar și printre angajatori, reabilitarea disciplinară a salariatului ca instituție juridică nu reprezintă o noutate legislativă, această instituție fiind prevăzută și în…

Citește mai mult »

isoLEX: din respect pentru profesie

În vremurile actuale, tehnologia și sistemele informatice fac parte din viața fiecărui om, indiferent de locul unde se află și chiar dacă unii dintre noi nu am opta pentru tehnologie, însă de multe ori nu prea avem de ales…

Citește mai mult »

Recunoașterea reciprocă a sancțiunilor financiare la nivel european

În materie penală, la nivelul Uniunii Europene, printre altele funcționează un principiu important, și anume, cel al recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare. Însă, foarte puțini cunosc că acest principiu are în vedere…

Citește mai mult »

Conflicte de competențe. Regulator de competență

Cunoaștem cu toții că pe parcursul unui proces de judecată se pot ivi tot felul de incidente procedurale, la care instanța trebuie să dea răspunsuri, raportându-se la lege. Nu de puține ori, însă, anumite situații par că nu pot fi depășite…

Citește mai mult »

Profesioniștii, indiferent de statutul lor juridic sunt supuși regulilor de drept civil

Potrivit dispozițiilor art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 republicată, în cadrul tribunalului funcționează secții sau după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori…

Citește mai mult »

“Abrogarea implicită” a dreptului inculpatului și părții responsabile civilmente de a ataca latura civilă în cazul accidentelor auto

Odată cu Decizia nr. 1/15 februarie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în recursul în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 258 din 6 aprilie 2016, în vigoare din 6 aprilie 2016, s-a stabilit în mod obligatoriu…

Citește mai mult »

Încredere reciprocă angajat - angajator

Cu toții suntem de acord că o relație de muncă, de la începutul acesteia și ulterior pe parcurs, trebuie să aibă la bază un legământ de încredere dintre angajator și salariat. Dacă pe parcursul relației de muncă această încredere slăbește…

Citește mai mult »

Recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine – secția I sau a II-a

În speță, Curtea de Apel Cluj – Secția a II-a Civilă , având de soluționat un apel ce privește recunoașterea unei hotărâri arbitrale străine, rămasă definitivă, acceptată pe teritoriul României și încuviințată spre executare…

Citește mai mult »

Un standard de probă extrem de redus, nu justifică o soluție de trimitere în judecată în lipsa unei anchete efective.

În speță, Curtea de Apel Oradea, având de soluționat un apel declarat de inculpat împotriva sentinței instanței de fond, prin care s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa rezultantă a închisorii de 2 ani și 6 luni cu suspendare…

Citește mai mult »

Câteva reguli (de bun simț)

Dovedește fapte și nu te rezuma la aserțiuni. Întotdeauna caută adevărul, fie măcar cel judiciar. Ascultă și respectă instrucțiunile clientului. Acuză argumentele și nu oponentul. Dovedește-ți educația și dă ascultare participanților…

Citește mai mult »

ÎCCJ. Opțiunea reclamantului de alegere a competenței teritoriale, nu poate fi contestată nici de către pârât, nici de către instanță.

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât  că în materia competenței teritoriale, regula de drept comun este înscrisă în dispozițiile art. 107 alin. (1) Cod procedură civilă, potrivit cărora cererea de chemare în judecată se introduce…

Citește mai mult »

Formal i-am consultat

Oamenii de știință, de regulă, nu cred în coincidențe. Cu toate că luni, 02.10.2017, opiniei publice i-a fost făcut cunoscut Memoriul magistraților semnatari pentru retragerea proiectului de modificare a “legilor justiției”…

Citește mai mult »

Fraudă prin divorț

Auzeam zilele trecute că potrivit statisticii (incomplete, ce-i drept), cauzele privind ultima fază a procesului civil sunt reprezentate în proporție de mai mult de jumătate din totalul dosarelor aflate pe rolul instanțelor din România...

Citește mai mult »

O IDEE BUNĂ ?

La data de 1 ianuarie 2017, România și implicit sistemul judiciar românesc a împlinit 10 ani de la aderare la Uniunea Europeană, un moment politic și istoric de o însemnătate aparte și fără precedent...

Citește mai mult »

Tribunalul Timiș a decis că autoritatea publică fiscală nu poate deroga de la interesul public ocrotit de Legea nr. 544/2001

Furnizarea informaţiilor publice sau având caracter public se regăseşte în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, care de principiu, recunoaşte accesul liber şi neîngrădit...

Citește mai mult »

PERIOADA DE PROBĂ în lumina ultimelor modificări ale Codului muncii

Durata perioadei de probă s-a modificat substanțial atât în cazul salariaților care desfășoară o funcție de execuție – de la 30 de zile, în formularea anterioară, la 90 de zile, cât și în cazul celor...

Citește mai mult »

EVALUAREA PERFORMANŢELOR SALARIAŢILOR – un aspect de noutate şi actualitate în activitatea fiecărei societăţi comerciale care foloseşte capitalul uman

Conform noilor prevederi ale Codului muncii, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 40/2011, în vigoare începând cu 30 aprilie 2011, în sarcina angajatorilor a fost instituită o nouă obligaţie,...

Citește mai mult »

Importanţa imaginii

Atunci când este vorba de imagine - indiferent de domeniu - se pot exprima opinii diferite despre importanţa acesteia; unii pun un accent mai pronunţat pe aspectul formal, în detrimentul fondului,...

Citește mai mult »

« Mergi înapoi pe prima pagină

Română

English

Čeština